home_b1.jpg

Cadeau voor bibliotheken

De Vestdijk Kring heeft 100 exemplaren van 'Gepasioneerd wikken en wegen', een bloemlezing uit de verspreide essays van S. Vestdijk, aan de Nederlandse bibliotheken geschonken.

Naast romancier en dichter was Simon Vestdijk een begenadigd en bewonderd essayist. Hoewel er tal van essays zelfstandig en gebundeld zijn verschenen is een groot aantal belangwekkende ‘verspreide essays’ tot op heden niet gebundeld. In deze leemte voorziet de nieuwe bundel met een vijftigtal essays, kritieken en interviews. Zij vormen een prachtige ingang op dit belangrijke onderdeel van het werk van Simon Vestdijk.

De bundel is verschenen bij uitgeverij Prominent en is, na een aantal zeer positieve recensies, vrijwel uitverkocht bij de boekhandel.

Bij zijn afscheid als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in 2014 heeft Hans van Velzen, tevens voorzitter van de Vestdijkkring, zijn afscheidscadeau bestemd als basis voor de totstandkoming van dit boek. De Vestdijkkring heeft, ter promotie van de kennis van het werk en het leven van Simon Vestdijk, vervolgens besloten om dit boek gratis aan 100 bibliotheken aan te bieden. NBD Biblion ondersteunt dit initiatief van harte en heeft daarom de kosten van het inwerken en beschrijven voor haar rekening genomen.