home_b1.jpg

Tijdschrift over Vertalen over 'Literatuur uit de tweede hand'

Ton Naaijkens recenseert zowel 'Dienstbaar tot het einde als 'Literatuur uit de tweede hand', twee boeken die H.T.M. van Vliet schreef over Elisabeth Couperus-Baud. Hij schrijft onder meer: "Onlangs publiceerde dezelfde auteur een kleiner boekje over haar vertalerschap, een bijzonder fraaie aanvulling, te meer daar Van Vliet ook een aantal vertalingen grondig bestudeert. Literatuur uit de tweede hand bevat voorts enkele brieven die toegevoegd moeten worden aan de eerder gepubliceerde briefwisseling. Beide uitgave zijn uitstekend bezorgd en gedocumenteerd."

http://www.tijdschrift-filter.nl/webfilter/recensies/2017/mevrouw-couperus.aspx