interview AD 30.11.18.jpeg

Duister familiegeheim als inspiratie voor een roman

Het Algemeen Dagblad interviewde Betty Broug over haar drijfveren 'De verloren broer' te schrijven. 'Ik vond dat ik het verhaal moest opschrijven om recht te doen aan het verdriet en de pijn van het jonge kind dat gaat beseffen dat er thuis iets niet klopt. Het is onbegrijpelijk dat er nooit is gesproken over wat er is gebeurd.'