home_b1.jpg

NBD/Biblion: 'Nederland en Beethoven' een waardevol boek voor bibliotheken met een muziekcollectie

NBD/Biblion schrijft beoordelingen van boeken die voor bibliotheken een leidraad zijn voor hun aankoopbeleid. Over 'Nederland en Beethoven' schreef recensent Wolter van der Zwaan:

Dit is geen boek over Beethoven of over zijn composities. Dit is wel een boeiende beschrijving van het

muziek- en concertleven in Nederland van 1820 tot aan het coronajaar 2020. De rode draad in de

beschrijving vormt de waardering van de muziek van Beethoven. De beschrijvingen (veel citaten) zijn

gebaseerd op concertprogramma's, recensies en artikelen uit dag- en weekbladen en uit gespecialiseerde

tijdschriften. Aan de hand van die gegevens is goed na te gaan hoe verschillend men in de loop van twee

eeuwen de muziek van Beethoven heeft genoten en gewaardeerd. In de eerste decennia werden de late

'moeilijke' werken nauwelijks gespeeld. In 1908 behoorde Beethoven tot het meubilair van de cultuur. In de

jaren '50 en '60 had elk orkest wel een jaarlijkse Beethovencyclus. De Notenkrakers keken daar rond 1970

heel negatief naar, maar de 'authetieke' mode zorgde voor een herwaardering. De auteur geeft ook een

toekomstvisie, waarin de politiek een voorname rol speelt. Bevat een uitstekende discografie en een

literatuuroverzicht. Kennis van de klassieke muziek is wel een vereiste om het verhaal goed te kunnen

volgen. Een waardevol boek voor bibliotheken met een muziekcollectie.