home_b1.jpg

Reactie van Bart Slijper, auteur van In dit gevreesd gemis; het leven van Willem Kloos

Bart Slijper geeft een reactie op 'Van Mathilde tot Mei van Corrado Hoorweg.

Beste Cok,

Deze week geboeid het boek van de heer Stibbe gelezen. Mooi dat er nu weer zoveel aandacht voor het onderwerp is: afgelopen december verscheen als proefschrift een tweedelige biografie van Kloos door Frans Oerlemans en Peter Janzen, en eerder in het jaar een historisch-kritische editie van de Verzen van Kloos door Charlotte Cailliau.
Het eerste deel van Mathilde tot Mei is, zoals de auteur zelf ook aangeeft, een inleiding voor een breder publiek. Misschien is het jammer dat hij een aantal publicaties niet meer in zijn eerste versie uit 1955/1961 heeft verwerkt, al noemt hij ze soms wel in de literatuurlijst: bijv. Kloos' Zelfportret (ed. Prick) had veel meer aan de oorspronkelijke tekst kunnen toevoegen. Hier staat tegenover dat hij zich in een aantal cruciale passages stilistisch fraai en sterk uitdrukt.
Nog interessanter vind ik de editie van de vriendschapssonnetten, materiaal waar ik natuurlijk ook lang op heb gepuzzeld. De heer Stibbe heeft mij er volledig van overtuigd dat je niet zomaar kunt beweren dat deze gedichten alle kort na de kennismaking met Kloos als in een roes zijn geschreven (in mijn boek ging ik daar nog wel van uit). Stibbes analyse van het handschrift en de inhoud maakt, samen met het feit dat Kloos zelf in een noot bij de Mathilde-cyclus heeft aangegeven dat de reeks in de periode mei-november 1880 is ontstaan, dat de visie op vriendschapsgedichten moet worden bijgesteld - zoals hij nu heeft gedaan. Aan de andere kant lijkt het mij onmogelijk uit te maken of de gedichten in de door Kloos aangegeven periode zijn ontstaan of dat Perk er nóg langer aan heeft gewerkt, zoals Stibbe denkt. Ook in het najaar van 1880 zal er al wrijving zijn geweest door het verschil in het karakter van beiden, zodat het goed mogelijk is dat de laatste sonnetten uit de cyclus in november zijn ontstaan.
In elk geval: stof tot nadenken, en dat is toch het mooiste! Geweldig goed dat jullie de Prominent-reeks in deze moeilijk tijd durven op te bouwen.
Hartelijke groet, Bart.