omslag Jan Poort.jpg

Nieuw bij uitgeverij TIEM: 50 jaar IT-accountmanagement

Uitdagingen, verwonderingen en veranderingen gedurende 50 jaar IT-accountmanagement 

Vijf decennia werkte Jan Poort in Europa en Noord-Amerika als accountmanager en general manager in de IT-branche. Hij schets een onthutsend beeld van bedrijven in de IT-sector, die - nadat zich een grote verandering in de markt had voltrokken - toch stug en star doorgingen met wat ze altijd al hadden gedaan. Totdat zij, door de feiten achterhaald, door de concurrentie werden overvleugeld en roemloos ten onder gingen. Zo verdween bijvoorbeeld een grote naam als DEC (Digital Equipment Corporation) van het toneel. Jan Poort trekt lijnen door van het verleden naar het heden. Wat er vroeger gebeurde, vindt op het ogenblik ook plaats. ‘De geschiedenis toont aan dat technologische vernieuwingen altijd uit onverwachte hoek komen. Daarom kun je niet van trends spreken in de IT-industrie', schrijft hij.

ISBN 9789079272525, 224 pp, € 20. Te bestellen via www.uitgeverijtiem.nl